Başlık metninizi buraya ekleyin
butunsel-saglık-ve-egzersiz

Bütünsel Sağlık ve Egzersiz

Bütünsel sağlık, sağlıklı yaşamın çok boyutlu yönlerini ele alan bir yaşam anlayışıdır. Akıl, beden ve ruh arasında bağlantı olduğunu varsayar. Buna göre her insan bir denge potansiyeline sahiptir. Hayatımızdaki stres, yetersiz beslenme, yeterince sessiz vakte sahip olmama gibi faktörler sağlımızı olumsuz yönde etkiler.

Bütünsel sağlık perspektifinden bakıldığında zindelik için fiziksel egzersizler, sağlıklı beslenme, olumlu duygular ve ruhsal ihtiyaçlara dikkat edilmesi gerekir. Zinde olduğumuzda bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz birbiriyle uyum içinde olacak ve bir denge yakalayacaktır.

Fiziksel egzersizler genel sağlık ve bütünsel zindelik için oldukça önemlidir. Çok sayıda araştırma, fiziksel aktivitelerin sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Aktivite seviyemiz ile vücut ve ruh sağlığımız arasında pozitif bir ilişki vardır. Fiziksel aktivitelerin kemik yoğunluğunu artırdığı, diyabet ve çeşitli kanser türleri geliştirme riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte depresyon ve yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeden korunmaya da yardımcı olur.

Bu yüzden bütünsel sağlık arayışımıza egzersizleri dahil etmek gerekir. Bunu günlük sağlık bakımının bir parçası haline getirdiğimizde yalnızca bedene değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal iyiliğe olası faydalarından da yararlanabiliriz.

Egzersiz Zihin Sağlığını Nasıl İyileştirir?

Egzersiz ruh sağlığımıza şu yollarda yardımcı olabilir:

  • Beynimizde iyi hissetmemizi sağlayan serotonin ve endorfinleri artırır.
  • Uykuyu iyileştirir.
  • Özgüvenin artmasını sağlar.
  • Dikkati olumsuz düşüncelerden ziyade aktivitelere odaklar.

Bunlara ek olarak egzersiz, beynin hafızayı kontrol etmekten sorumlu kısmı olan hipokampüsün boyutunu artırır ve beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı olumlu yönde etkiler. Bu, hastalık başlangıçlarını ve bilişsel gerilemeyi önleme yardımcı olur.

Egzersiz Beden Sağlığını Nasıl İyileştirir?

Egzersizin beden sağlığı üzerinde bir dizi faydası vardır. Bunlar arasında kilo kaybını teşvik etmesi, gücü artırması ve kalp hastalıkları riskini azaltması sayılabilir. Haftalık makul miktarda yapılan bir egzersiz alzheimer, parkinson gibi hastalıklara karşı korur ve beyin performansına katkıda bulunur.

Biri olmadan diğerine sahip olabilmek kolay değildir. Sağlığa bütüncül bir yaklaşımın odak noktası hem fiziksel hem de zihinsel yönleri iyileştirmektir. Fiziksel aktiviteler, zihin sağlığımızı çeşitli şekillerde iyileştirebilir. Benzer şekilde zihin sağlığını iyileştirmek de daha çok egzersiz yapmak için motive edebilir.

Son Yazılar